Regler for kampanjen “Norges første Milkshake-influencer”

ARRANGØR

MIX, Karenslyst allé 12-14, 0213 OSLO, Norge.

HVEM KAN DELTA?

Alle personer over 18 år som er fast bosatt i Norge er kvalifisert til å delta i kampanjen, unntatt ansatte i et selskap som deltar i planleggingen av kampanjen eller deler av den, i tillegg til deres familiemedlemmer.

HVORDAN DELTAR DU?

Kampanjen starter i 6.mai 2019 og avsluttes 28.juni 2019.

For å delta i kampanjen:

“Alle som deltar må registrere seg som influencer/creator i et verktøy levert av inzpire.me. Her legger deltager inn nødvendig informasjon slik at vi kan kommunisere og følge opp deltagere under kampanjen.

GJENNOMFØRING, PREMIER OG VARSLING AV VINNERE

Konkurransen er delt inn i to faser. I fase 1 søker MIX etter personer over 18 år som vil være med på workshop for å bli milkshake influencer. I fase 2 skal det konkurreres mellom 12 utvalgte delvinnere om å bli "Norges første Milkshake influencer" i regi av MIX. Vinneren kåres i slutten av juni 2019.

I den første fasen velges det ut 12 delvinnere av alle de registrerte deltagere. Delvinnere får bli med Martine Lunde, MIX og Hennig-Olsen Is til en workshop i Kristiansand 11-12 juni 2019 for å lære og bli en Milkshake influencer.

Påmeldingen skjer gjennom inzpire.me fra 6.mai og avsluttes 26.mai 2019. Delvinnere blir varslet fredag 31. mai 2019 via deres profil på www.inzpire.me/milkshakeinfluencer. Hvis vinneren ikke svarer innen 2 dager, vil valg av delvinner bli ugyldig, og MIX har rett til å velge en ny delvinner. Vurderingskriteriene for valg av delvinnere baseres på hvor god match det er med deltager til MIX sin profil, samt en kjønnsmessig vurdering av jury for å sikre riktige kandidater i forhold til merkevaren MIX.

Under workshop blir det gitt opplæring i hvordan man lager shakes, og Martine Lunde vil gi tips til hvordan man lager godt innhold (bilder/video) til sosiale medier. Det vil også bli gitt opplæring i hvordan du bruker www.inzpire.me - et verktøy som brukes mellom influencere/creators og annonsører. I tillegg blir det et sosialt arrangement på kvelden 11. juni betalt av MIX.

Det som lages av innhold (bilder/video) på workshop blir brukt/kan bli brukt som materiale i fase 2 av konkurransen hvor hver av de 12 delvinnerne konkurrerer om å bli "Norges første milkshake influencer".

Fase 2 starter umiddelbart etter workshop 12. juni og varer til 28. juni 2019. I denne fasen skal delvinnere opptre som creators/influencere på vegne av annonsøren MIX hvor hver delvinner publiserer innhold og materiale laget i fase 1 for å markedsføre MIX og milkshake i fase 2. Det blir kåret en vinner som får tilbudet om å bli MIX sin freelance milkshake-influencer høsten 2019. Hovedvinner varsles tirsdag 2. juli 2019.

Hovedpremien er en freelance-jobb hvor en vinner får mulighet til å være MIX sin Milkshake influencer/creator høsten 2019. Vinneren får 2000 norske kroner per måned mot at han/hun poster 2 poster med MIX og milkshake i egne kanaler etter gitt brief hver måned. Det gjøres oppmerksom på at dette er et freelance oppdrag hvor vinneren selv må sørge for de skattemessige rapporteringer i henhold til norsk lov.

Valg av hovedvinner baseres på juryens vurdering av innlegg/postene som blir laget opp mot brief som vil bli utdelt 11. juni 2019.

Hvis hovedvinner ikke ønsker å ta jobben har MIX rett til å gi den videre til en av de andre 12 delvinnerne. Hele premien vil da tilfalle ny vinner.

VALG AV VINNERE

Delvinnere og hovedvinner blir valgt av en jury bestående av ansatte i MIX, representanter fra Alexander Reklamebyrå og Martine Lunde selv. Juryens avgjørelse er endelig.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

MIX behandler deltagerens opplysninger kun i forbindelse med kampanjegjennomføring. Alle personopplysninger vil bli slettet ved kampanjeslutt hvis du ikke samtykker til et videre samarbeid med MIX og Inzpire.me. Et videre samarbeid vil bli forespurt før kampanjeslutt i en mail direkte til deg.

For ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger i forbindelse med deltagerregistrering, se Inzpire.me Privacy policy.

RETTIGHETER TIL MATERIALE SOM LAGES I FORBINDELSE MED KAMPANJEN

Deltagere plikter å overføre materiale til plattformen inzpire.me og er til fri bruk av MIX. MIX har alle rettigheter til bruk og distribusjon av materiale som lages eller produseres av deltagere i forbindelse med denne kampanjen.

Deltageren garanterer at materialet som lages ikke krenker norsk lov, ikke strider mot god praksis eller tredjeparts rettigheter (inkludert opphavsrett og andre immaterielle rettigheter), ikke skader andres gode navn og rykte, og ikke avslører noen forretningshemmeligheter, så vel som at materialet ikke på annen måte eller i form er i strid med disse reglene.

Deltageren er ansvarlig for f.eks. å sikre at personer som opptrer i materialet har gitt sin tillatelse til å delta i materiell brukt i konkurransen, og at ingen tredjeparts varemerker er synlige i materialet (f.eks. at en tredjeparts logo vises på bildet).

MIX har rett til å kunngjøre delvinnere og vinnerens fornavn og etternavn på MIXs nettsider og i sosiale medier gjennom sponsede innlegg og annonser.

ORGANISATORENS ANSVAR

Flybilletter, hotellopphold og mat i forbindelse med workshop i Kristiansand dekkes av MIX og Hennig-Olsen Is. Vinnere av fase 1 må selv besørge transport tur/retur hjemstedet til nærmeste flyplass. Det vil bli arrangert transport fra flyplassen i Kristiansand til Hennig Olsen. MIX står for kostnadene. Flybilletter og bekreftelse på hotell vil bli levert til vinnere via post.

Deltagerne er selv ansvarlige for eventuelle skattemessige konsekvenser som skyldes premien.

Deltagere fritar MIX, andre kampanjearrangører og eventuelle andre partnere fra ethvert ansvar for skade som er forårsaket eller som hevdes å ha blitt forårsaket av å delta i denne kampanjen.

MIX er ikke ansvarlig for informasjonsteknologiske problemer knyttet til deltagelse i kampanjen, eller mottak av premier.

ANDRE VILKÅR

MIX kunngjør gjennom inzpire.me og egne kanaler i sosiale medier. Hvis MIX er tvunget til å foreta endringer i kampanjen, dens premier, datoer, tilgjengelighet eller andre faktorer som har betydning for gjennomføringen av kampanjen, vil dette bli annonsert i disse kanalene.

MIX forbeholder seg retten til å endre kampanjen og kampanjereglene på en måte som ikke har vesentlig innvirkning på deltakerne.